Artiklar

Skolforskning:

"Om särbegåvning som naturresurs", i Specialpedagogisk tidskrift, 2/2013, s 16-19.

 

"Hur kan spetssatsningar motiveras? Om en idéhistorisk studie av utbildningsvetenskapliga debatter i Sverige, Öst- och Västtyskland", i Mats Andrén (red): Sverige och Europa, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, Skrift Nr 23, s 65-77.

 

Prostitutionsforskning:

"The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects" (tillsammans med Petra Östergren), Conference paper presented at the International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges. The Hague, March 3 & 4, 2011.

 

”Prostitutionspolitik in Deutschland und Schweden. Zum ideologischen Hintergrund von Sexarbeit und Sexkaufverbot”, i: Sabine Grenz & Martin Lücke (red): Verhandlungen im Zwielicht – Momente der Prostitution in Geschichte und Gegenwart, transcript Verlag 2006, s 95-112.

 

”Ideologiska förutsättningar för den svenska och den tyska prostitutionslagstiftningen”, i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4/2006, s 74-89.

Detta har skrivits om ”Ideologiska förutsättningar”:
Annika J Hagström: “Recension”, i: HD, 14 feb 2007.

 

”Snabbisbås och megabordeller. Om prostitutionens tyska idéhistoria”, i: Johan Kärnfelt (red): I skuggan av samtiden. En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta. Arachne 2006, s 115-128.

 

”Cultural Clash on Prostitution”, i: Margaret Sönser Breen & Fiona Peters (red): Genealogies of Identity. Interdisciplinary Readings on Sex and Sexuality. Rodopi 2005, s 39-56.

 

”Kulturkrock prostitution – prostitutionsdebatter i Sverige och i Tyskland mellan 1990 och 2002 samt deras bakgrund”, i: Mai-Brith Schartau & Helmut Müssener (red): Den okände (?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige. Södertörn University College, Centrum för Tysklandsstudier 2005.