Bakgrund

Susanne Dodillet är född i Tyskland 1977. Hon har gått i skolan i Österrike och studerat i Tyskland. 2001 flyttade hon till Sverige. Susanne har en master i kulturpedagogik från universitetet i Hildesheim (2001) och en doktorsexamen i idéhistoria från Göteborgs universitet (2009). Hennes avhandling heter Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet och är utgiven av Vertigo Förlag. Mellan november 2008 – maj 2009 var Susanne anställd vid Södertörns Högskola inom det EU-finansierade forskningsprojektet Femcit. Sedan mars 2010 är hon samordnare för Centre for Sex Work Research and Policy Europe.

 

I sitt nya forskningsprojekt fortsätter Susanne att jämföra Sverige och Tyskland men undersöker nu synen på eliter, framgångsrika och högbegåvade elever i ländernas skolpolitik. Efter några månader som postdok vid Humboldt Universität i Berlin hittar du henne från och med december 2010 på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Susannes skolforskning finansieras av Wenner Gren Foundation och Vetenskapsrådet.

 

Susanne har inte bara medverkat vid flera internationella konferenser utan också skrivit många populärvetenskapliga artiklar och debattinlägg bland annat för SvD, Expressen, GP, ETC, Arena, Axess och Newsmill. Dessutom har hon medverkat i radio och tv samt föreläst för så olika institutioner som ABF och RFSU i Stockholm, kvinnojouren Stödcentrum BEDA och Liberala ungdomsförbundet i Göteborg, Riksdagen samt Museum für Arbeit i Hamburg.