"en välbelagd och mästerlig studie" (Brian Palmer i Göteborgs-Posten)

Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet. Vertigo Akademika 2009

Susanne Dodillet. Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet.

Få saker har under årtusendena väckt så motstridiga känslor och hetsiga diskussioner som försäljningen av sexuella tjäster.

 

Svenska prostituerade betraktas som offer och skyddas av sexköpslagen. Tyska sexsäljare ses som yrkeskvinnor och kan vara verksamma i lagliga bordeller. Hur kommer det sig att dessa två likartade samhällen har så radikalt olika prostitutionspolitik?

 

Idéhistorikern Susanne Dodillet har sökt svaret i tidningsartiklar, lagförslag, riksdagsdebatter och forskningsrapporter; särskilt har hon intresserat sig för hur välfärdsstaten, feminismen och religionen uppfattas i de båda länderna.

 

Är sex arbete? berättar om moralism och pragmatism i de politiska insatserna, om hur tyska hemmafruar och prostituerade organiserade sig tillsammans, och om hur debattens själva huvudpersoner ofta har osynliggjorts. Avslutningsvis ger Susanne Dodillet ett eget förslag på hur kvinnoförtryck inom prostitutionen skall kunna bekämpas.

 

Är sex arbete? är rekommenderad läsning för var och en som intresserar sig för frågan om prostitution och obligatorisk för den som vill delta i debatten.

 

Här kan boken köpas:
vertigo.se

 

Boken uppmärksammades av:

The Economist: "Prostitution in Germany", 16 november 2013.

Dorothee Vögeli: "Weshalb Prostitution die Feministinnen entzweit", Neue Züricher Zeitung, 7 december 2013. 

 

 

Recensioner av Är sex arbete? (urval):

Av forskare:

Brian Palmer: "Vem talar för de prostituerade?", i Göteborgs-Posten, 14 mars 2009.

Brian Palmer: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2009.

Jenny Westerstrand: Sociologisk Forskning 2/2009, s 61-63.

Kolla även Susannes replik på Jenny Westerstrands recension i Sociologisk Forskning 3/2009, s 73-75!

Eva-Maria Svensson: Tidskrift för Genusvetenskap 2-3/2009, s 139-141.

En replik av Susanne samt en slutreplik av Eva-Maria Svensson publiceras i TfG nr 3/2010.

Av bloggare:

Louise P.

Av journalister:

Jörgen Andersson: “Horan och de mänskliga rättigheterna”, i Helsingborgs Dagblad, 25 mars 2009.

Ella Andrén: "Gränser testas", i Kristianstadsbladet, 14 mars 2009.

Lotta Lundberg: "Sex som sysselsättning", i Sydsvenskan, 8 mars 2009.

Nina Lekander: "Är sex arbete?", i Expressen, 5 mars 2009.

Mariana Filip Otelea: "Vill stilla 'manligt begär''", i Fria Tidningen, 5 mars 2009.

Maria Abrahamsson: "Damen i baren minns jag tydligt", i SvD, 1 mars 2009.

Av människor med egna erfarenheter från sexbranschen:

Sunny Börjesson: Den lyckliga horan - finns hon?, på sourze.com, 8 maj 2009.

 

Diskussionen om Är sex arbete? (urval):

Socialantropologen Petra Östergren har skrivit en artikel där ”Är sex arbete?” diskuteras i tidskriften Voltaire.

Prof Sven-Axel Månsson, prof Bo Rothstein, prof Ingemar Nilsson & prof Bo Lindberg, prof Eva Lundgren, Jenny Westerstrand och Susanne har diskuterat boken i tidskriften Socialpolitiks nätupplaga. Susannes inlägg i denna debatt hittar du här, och här och här. Debatten har kommenterats av bl a Göteborgs-Posten och av Sunny Börjesson som på 70-talet samarbetade med Sven-Axel Månsson.

Sven-Axel Månsson och Jenny Westerstrand har också anmält Är sex arbete? för oredlighet till Göteborgs universitet. Deras anmälan kan du läsa här och frikännandet från Göteborgs universitet hittar du här. Mina synpunkter kring anmälan har jag sammanfattat här. Alla dokument kring anmälan finns också arkiverade på Göteborgs universitet.

Journalisten Kajsa Ekis Ekman och Susanne har diskuterat i Dagens Nyheter den 20/2, den 26/2 här och här samt längst ner på denna sida. Författaren och doktoranden Jens Liljestrand har diskuterat med Susanne i Sydsvenskan och på Axess-bloggen i kommentarsfälten till ett inlägg av Johan Lundberg.

Lotta Lundbergs recension i Sydsvenskan (se ovan) har kommenterats av Nina Björk i Dagens Nyheter, vilket i sin tur har kommenterats av bl a Sakine Madon i Expressen och av Lars Westerberg i Helsingborgs Dagblad.

Socialsekreteraren Anna Hulusjö från prostitutionsgruppen i Göteborg har skrivit en debattartikel om Är sex arbete? i Göteborgs-Posten. Susanne har besvarat Hulusjös artikel här.

Diskussionen om Är sex arbete? har även kommenterats av statsvetaren Gregg Bucken-Knapp samt i utmärkta krönikor av journalisten Rasmus Malm i Göteborgs-Posten och Elin Grelsson i Västerbottens-Kuriren. Även Kvällsposten har kommenterat debatten kring boken. Kolla också här!

Dessutom har Susanne diskuterat om Är sex arbete? med journalister, politiker och aktivister i radio och tv vid flera tillfällen under februari & mars 2009. (Se fliken "Media")

 

Utifrån den intensiva granskningen av avhandlingen genom bl a Brian Palmer, Sven-Axel Månsson, Kajsa Ekis Ekman och Jenny Westerstrand har följande erratalista till Är sex arbete? tagits fram:
S 115: ”’Avsiktligt eller oavsiktligt valde en del kvinnor att hålla oss utanför sina privatliv’, skriver även Månsson, och enbart ’[i] några fall’ berättade kvinnorna om sina privata relationer. Inte heller han diskuterar kvinnornas ovilja att samarbeta...” borde ändras till ”’Avsiktligt eller oavsiktligt valde en del kvinnor att hålla oss utanför sina privatliv’, skriver även Månsson. Inte heller han diskuterar dessa kvinnors ovilja att samarbeta...”
S 116: ”mindre än 1 procent” borde ändras till ”1,05 procent”
S 155: ”några kortare citat” borde ändras till ”kortare citat”
S 207: ”Nobels fredspris” borde ändras till ”Nobelpris”
S 389: ”Varifrån kom inspirationen till denna nya tolkning?” borde ändras till ”Denna tolkning förstärktes under 1990-talet genom framväxten av ett nytt kunskapsområde.”

Maila gärna till info@susannedodillet.com ifall du hittar fler saker som borde ändras i andra upplagan!